Ekibimiz

  Avukat
  Dr. Bülent ULAŞ

  bulent.ulas@artiav.com


1965 Ankara doğumludur. 1987 yılında Kara Harp Okulundan piyade subayı olarak mezun olmuştur. Çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yaptıktan sonra 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek Askeri Hâkim sınıfına ayrılmıştır. Askeri yargının muhtelif birimlerinde görev yapmayı müteakip 2011 yılında Milli Savunma Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı görevinden emekli olmuştur.

2011 yılından itibaren Ankara Barosuna kayıtlı avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra muhtelif vakıfların ve ticari şirketlerin hukuk müşavirliğini yürütmektedir.

Ayrıca özel hukuk ve kamu hukuku alanlarında yüksek lisans yapmış, Gazi Üniversitesinde kamu hukuku alanında doktora programını tamamlamıştır. "Jeopolitik; Türkiye'nin Milli Güvenliği ve Avrupa Birliği Üyelik Süreci" isimli bir kitabı bulunan Dr. Bülent ULAŞ'ın mesleki alanda yayınlanmış makaleleri de mevcuttur.

Ceza hukuku, askeri ceza hukuku, idare hukuku, insan hakları hukuku ile dernekler ve vakıflar hukuku alanlarında deneyim sahibidir.