AVUKATLARIMIZ

Avukat Dr. Bülent ULAŞ
bulent.ulas@artiav.com

1965 Ankara doğumludur. 1987 yılında Kara Harp Okulundan piyade subayı olarak mezun olmuştur. Çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yaptıktan sonra 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek Askeri Hâkim sınıfına ayrılmıştır. Askeri yargının muhtelif birimlerinde görev yapmayı müteakip 2011 yılında Milli Savunma Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı görevinden emekli olmuştur.

2011 yılından itibaren Ankara Barosuna kayıtlı avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra muhtelif vakıfların ve ticari şirketlerin hukuk müşavirliğini yürütmektedir.

Ayrıca özel hukuk ve kamu hukuku alanlarında yüksek lisans yapmış, Gazi Üniversitesinde kamu hukuku alanında doktora programını tamamlamıştır. "Jeopolitik; Türkiye'nin Milli Güvenliği ve Avrupa Birliği Üyelik Süreci" isimli bir kitabı bulunan Dr. Bülent ULAŞ'ın mesleki alanda yayınlanmış makaleleri de mevcuttur.

Ceza hukuku, askeri ceza hukuku, idare hukuku, insan hakları hukuku ile dernekler ve vakıflar hukuku alanlarında deneyim sahidir.
 
 

Avukat Ömür KASIMAY ŞİMŞEK
omur.kasimay@artiav.com

1981 Samsun-Terme doğumludur. 2006 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara Barosuna kayıtlı avukat olarak çalışmaya başlamıştır.

Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezinde (FİSAUM) açılan "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar" (2008) konulu kursa, Türkiye Barolar Birliğince düzenlenen "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi" (2008) eğitim seminerine katılmış ve Ankara Barosu "Rekabet Hukuku" (2010) sertifika programını tamamlamıştır. Ayrıca "Temel Miras Hukuku" (2018) eğitim programını takip etmiştir.

Fikri ve sınai haklar hukuku, rekabet hukuku, ticaret hukuku, sigorta hukuku, miras hukuku, icra iflas hukuku ile dernekler ve vakıflar hukuku alanlarında deneyim sahibidir.

Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans programına devam etmektedir.
 
 

Avukat Mustafa Emin DEMİREL
mustafa.demirel@artiav.com

1985 Ankara doğumludur. 2010 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2011 yılından itibaren Ankara Barosuna kayıtlı avukat olarak çalışmaktadır.

Ankara Barosu tarafından düzenlenen "Maden Hukuku (2017)" sertifika programını tamamlamıştır. Ayrıca "Temel Miras Hukuku" (2018) eğitim programını takip etmiştir.

Ceza hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, icra iflas hukuku ve miras hukuku alanlarında deneyim sahibidir.
 
 

Avukat Zeynep DEMİRYÜREK
zeynep.demiryurek@artiav.com

1990 Kırşehir doğumludur. 2013 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2014 yılından itibaren Ankara Barosuna kayıtlı avukat olarak çalışmaktadır.

TÜRAVAK tarafından düzenlenen "Kamu İhale Hukuku (2017)" sertifika programını tamamlamış ve "Temel Miras Hukuku" (2018) eğitim programını takip etmiştir.

Ceza hukuku, icra iflas hukuku ve miras hukuku alanlarında çalışmaktadır.

Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans programına devam etmektedir.
 
 

Avukat Hilal YILDIRIM
hilal.yildirim@artiav.com

1990 Ankara doğumludur. 2013 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2014 yılından itibaren Ankara Barosuna kayıtlı avukat olarak çalışmaktadır.

"Temel Miras Hukuku" (2018) eğitim programını takip etmiştir.

Kamulaştırma hukuku, miras hukuku ve iş hukuku alanlarında çalışmaktadır.

Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans programına devam etmektedir.
 
 

Avukat Eren GÜNEŞ
eren.gunes@artiav.com

1996 Bursa doğumludur. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2018 yılından itibaren Ankara Barosuna kayıtlı avukat olarak çalışmaktadır.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında yüksek lisans programına devam etmektedir.
 
 
   

 

 

 

 

Av. Katibi Sevda KOCABAŞ
sevda.kocabas@artiav.comİcra Katibi Veli CANTÜRK
veli.canturk@artiav.com